Varukorgen (gå till varukorgen)
Användarmeny

För att hitta rätt direkt så använder du dig av ELFAs artikelnummer i sökfältet nedan.

Länk till ELFAs hemsida

För att hitta rätt direkt så använder du dig av Farnells orderkod i sökfältet nedan.

Länk till Farnells hemsida

För att hitta rätt direkt så använder du dig av RS artikelnummer i sökfältet nedan.

Länk till RS hemsida


   Företagsuppgifter

   Allmänna köpvillkor

   Integritetspolicy

IntegritetspolicyPersonuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är Micro-Kit Elektronik i Västerås AB med organisationsnummer 556425-8209, Humlegatan 37, 722 26 i Västerås (nedan kallad "Micro-Kit") när Micro-Kit tillhandahåller produkter och tjänster samt vid övriga kontakter med Micro-Kit.
Källor varifrån uppgifter hämtas
Micro-Kit samlar in dina personuppgifter direkt från dig när du har någon form av kontakt med Micro-Kit och du själv väljer att lämna uppgifter om dig. Information om dig samlas in vid dessa tillfällen för att du ska kunna ingå avtal med Micro-Kit och för att Micro-Kit ska kunna tillhandahålla sina produkter och tjänster till dig. Vi hämtar även information från tredje part i syfte att hålla uppdaterade och korrekta personuppgifter i våra register som t.ex. hitta.se. För våra kreditunder hämtar vi uppgifter om kreditvärdighet från UC.
Kategorier av personuppgifter
 • Kontaktuppgifter som namn, avdelningsbeteckning, adressuppgifter, e-postadress och telefonnummer
 • Id-nummer för våra företagskunder: organisationsnummer
 • Kontoinformation: kundnummer, användarnamn, lösenord och när kontot registrerades
 • Betalningsuppgifter såsom betalningssätt, transaktionstidpunkt, belopp, IP-adress och betalningshistorik
 • Korrespondens och annan information om supportärenden såsom anteckningar och e-postmeddelanden vid kontakt med kundservice
Ändamål
Dom personuppgifter vi samlar in sker av olika anledningar. Här förklarar vi behandlingsaktiviteter som sker under respektive ändamål.
 • Hantera ordrar
  För att vi skall kunna fullgöra våra skyldigheter enligt Micro-Kits allmänna köpvillkor behöver vi kunna identifiera dig som kund. Vi behöver även adressuppgifter för att kunna leverera dina ordrar och kontaktuppgifter för att kunna kommunicera med dig kring dina ordrar. Om uppgifterna inte lämnas av dig kan våra skyldigheter inte fullgöras och vi kan i så fall neka dig beställningen eller köpet.
   
 • Tillhandahålla och hantera webbkonto
  Webbkonto hos Micro-Kit kräver både kontoinformation och kontaktuppgifter. Detta ger dig möjlighet att använda våra tjänster som erbjuds på microkit.se. Insamlingen av uppgifter som vi gör för att kunna tillhandahålla ditt webbkonto krävs för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt våra allmänna köpvillkor.
   
 • Hantera supportärenden
  Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar Micro-Kits aktiviteter för att t.ex. kommunicera, säkerställa kundens identitet, utreda klagomål- och supportärenden, besvara frågor som kommer in till kundtjänst via e-post, telefon eller digitala kanaler, rätta felaktiga uppgifter och ge teknisk support.
   
 • Fullgöra rättsliga förpliktelser
  Personuppgifter behandlas för detta ändamål för att Micro-Kit ska kunna uppfylla skyldigheter att spara viss information enligt bokföringslagen som kan hänföras till en enskild individ. Om uppgifterna inte lämnas av dig kan våra skyldigheter inte fullgöras och vi kan i så fall neka dig beställningen eller köpet.
Rättslig grund
För att Micro-Kit ska ha rätt att samla in och behandla dina personuppgifter måste vi följa dataskyddsförordningen. Det betyder att vi måste kunna stödja oss mot någon av de rättsliga grunderna i förordningen.
 • Rättslig förpliktelse
  Det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvarige måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet.
   
 • Samtycke
  Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen.
   
 • Avtalsförpliktelser
  Den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal med den personuppgiftsansvarige.
   
 • Intresseavvägning
  Den personuppgiftsansvarige får behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke om den personuppgiftsansvariges intressen väger tyngre än den registrerades och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet.
Lagringstid
Micro-Kit kommer att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Hur lång lagringsperioden är beror alltså på för vilket ändamål som uppgifterna behandlas. Vi har rutiner för hur vi regelbundet ser över våra register och tar bort inaktuella personuppgifter.
Om ditt webbkonto varit inaktivt i 12 månader så raderas webbkontot och alla personuppgifter samt kontoinformation som vi har samlat in och behandlat för att tillhandahålla webbkontot.
Mottagare av uppgifter
Micro-Kit kan komma att lämna ut dina uppgifter till andra företag för att du ska kunna ta del av våra produkter och tjänster. Mottagarna av dina personuppgifter är självständigt personuppgiftsansvariga, dvs. företag som ansvarar självständigt för behandlingen av dina uppgifter då de har en direkt relation med dig som kund såsom Payer eller Postnord. Micro-Kit kan även komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter om det är nödvändigt för att uppfylla skyldigheter. Utöver detta så kan supportärenden kräva att vi lämnar kontaktuppgifter och orderinformation till våra leverantörer, tillverkare, distributörer och underleverantörer.
Micro-Kit kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part i något syfte.
Var lagrar vi dina personuppgifter?
Micro-Kit kommer enbart att hantera dina personuppgifter inom EU/EES.
Dina rättigheter
Micro-Kit ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. I detta avsnitt ger vi dig information om vilka rättigheter du har. Om du har frågor om detta eller vill utöva någon rättighet, vänligen kontakta oss på de uppgifter som framgår längst ner i denna policy.
 • Rätt till tillgång till dina personuppgifter
 • Rätt till rättelse av dina personuppgifter
 • Rätt till radering av dina personuppgifter
 • Rätt till dataportabilitet
 • Rätt till begränsning av behandling
I vår verksamhet förekommer inget automatiskt beslutsfattande. Om du tycker att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns längst ner i denna policy. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige.
Säkerhetsåtgärder
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Micro-Kit har därför vidtagit lämpliga tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehöriga.
Kontaktuppgifter
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om denna integritetspolicy eller om du vill använda dig av dina rättigheter.
Du kontaktar oss via telefon på 021-10 84 50 eller via e-post till info@microkit.se.